099 743 4441 hidrovar.bb@gmail.com

HIDRO-VAR

Hidroizolacija ravnog krova

Ravni krovovi na kućama i zgradama obilježje su egipatskih, perzijskih i arapskih stilova arhitekture. Postoje i grade se u cijelom svijetu, a svako podneblje ima svoju tradiciju u načinu gradnje i materijale koje najčešće upotrebljavaju za hidroizolaciju ravnih krovova.

Ravni krov – dodatna vrijednost građevine

Često zapostavljani i izostavljani od strane arhitekata i investitora, s novim materijalima i tehnologijama ravni krovovi na zgradama i kućama ponovo zauzimaju mjesto koje im pripada u izgradnji objekata. Zgrade i kuće s ravnim krovom su zbog minimalističkog izgleda estetski prihvatljivije i imaju povoljniji geometrijski oblik u pogledu racionalne uštede energije. U praksi se pokazalo da se pri projektiranju ne poklanja dovoljna pažnja izboru sistema za hidroizolaciju te je to jedan od razloga zbog kojeg ljudi pri izgradnji svojih objekata ne žele riskirati sa ovom vrstom krova.

Ravni krov na zgradi – izazov hidro i termo izolacije

Česte sanacije i procurivanja hidroizolacije ravnih krovova doveli su ih u ovakav položaj. Stari načini izvođenja ravnih krovova i izolacija ravnog krova podrazumjevali su bitumen kao osnovni hidroizolacijski materijal. Zbog njegovih nepovoljnih karakteristika, krtosti kod velikih temperaturnih razlika dolazi do pucanja hidroizolacije i stvaranja prolaza za vodu u donje slojeve krova.

Hidroizolacija prohodnog krova

Danas se ravni krovovi sve više projektiraju kao dodatna iskoristiva površina objekta, bilo da se radi o zajedničkom prostoru jedne stambene zgrade ili o individualnim objektima na kojima se krov pretvara u terasu za odmor i rekreaciju. Ravni krovovi na kućma i zgradama sve češće se grade. Načini upotrebe krova zavise od namjene objekta i potreba korisnika tako da se mogu koristiti kao parking prostori, površine za relaksaciju, zeleni krov i sl. Stoga je kvalitetna izolacija ravnih krovova od prodora vode bitna za stabilnost objekta.

Hidroizolacija ravnih krovova jednoslojnom membranom

Napredovanje tehnologija i materijala nas dovodi do novih sistema i rješenja kod izvođenja hidroizolacija ravnih krovova. Među prvim materijalima koji su se izdvojili i našli najveću primjenu kod izolacije krovova su jednoslojne membrane na bazi sintetičkih smola. Ovisno o zahtjevu i mjestu primjene te sirovini od kojih se proizvodi, na tržištu je dostupno više vrsta membrana (membrane za građevinske jame, tunelske, za bazene, za rezervoare pitke vode, UV stabilne ravne krovove, mostovske membrane i dr.).

PVC membrane su najveću primjenu našle upravo na ravnim krovovima, prvenstveno zbog ekonomske opravdanosti (galerija radova). Ova vrsta hidroizolacije je otporna na velike temperaturne razlike i sve vrste padavina, mikroorganizme, stajaću vodu, kemijske zagađivače, vjetar, podnosi velika naprezanja i dinamična savijanja. Sistem ugradnje PVC hidroizolacije je polaganje membrane na sloj geotekstila te varenje preklopa aparatima na vrući zrak.

PVC membrane nisu kompatibilne s bitumenom.

Materijali za hidroizolaciju ravnog krova:

Bauder THERMOFOL M
Bauder THERMOFIN F
Bauder THERMOFOL U

Estetika ravnog krova na zgradama i kućama

Ukoliko se radi o neprohodnim krovovima gdje je PVC membrana završni sloj krova, pored varenja, membrana se mehanički pričvršćuje za podlogu. Kod prohodnih krovova, potrebno je postaviti neki završni, zaštini sloj hidrozolacije krova kao što je sloj šljunka, betonske ploče, kulir ploče i sl (galerija radova).

Koja ja najbolja hidroizolacija ravnog krova?

Jedno od novijih rješenja za završni sloj izolacije krova su ploče od reciklirane gume. Osnovne karakteristike gumenih ploča su protukliznost, otpornost na habanje, na mehanička oštećenja, elastičnost, vodopropusnost te dugotrajnost (galerija radova)

Zašto odabrati PVC membranu za hidroizolaciju ravnog krova?

Brojni su razlozi zašto odabrati PVC MEMBRANU – inovativna hidroizolacija krovova.

Brza i jednostavna tehnologija ugradnje
Odlična mehanička svojstva u širokom temperaturnom rasponu od -35°C do + 110 °C
Otpornost na atmosferske utjecaje i UV zračenja
Visoka paropropusnost
Vanjska temperatura nema utjecaj na ugradnju
Dugotrajnost, rok eksploatacije duži od 25 godina
Pogodne za sve krovne konstrukcije
Dobra vatrootpornost
Membrane su izuzetno lake i ne opterećuju konstrukciju objekta
Ne zahtjevaju dopunsko održavanje
Kod sanacije nema potrebe za velikim zahvatima i rušenju postojećih slojeva
Ekonomski je prihvatljiva u odnosu na druge vrste membrana

HIDRO-VAR izvodi i radove sanacije ravnog krova (galerija radova)

Obratite nam se s povjerenjem!