099 743 4441 hidrovar.bb@gmail.com

HIDRO-VAR

Hidroizolacija podruma

Najčešći problem koji se javlja kod podruma je pojava vlage na i u zidovima. Tome posebno mogu pridonijeti kišno i vlažno vrijeme koji otkrivaju sve nepravilnosti i propuste kod hidroizolacije podruma.

Problem se rješava na više načina: hidroizolacijom podruma izvana ili hidroizolacijom podruma iznutra.

Ravni krovovi kao sastavni dijelovi građevinskih objekata direktno su izloženi različitim vremenskim utjecajima kao što su vjetar, oborine, temperaturne razlike u UV zračenje. Kako bismo ih kvalitetno zaštitili i taj način stvorili ugodno ozračje u samom objektu, slojevi krovova moraju biti izvedeni tako da spriječe prolazak štetnih djelovanja u sam objekt. Izborom kvalitetne hidroizolacije te stručnom izvedbom produžujemo vijek trajanja objekta.