099 743 4441 hidrovar.bb@gmail.com

HIDRO-VAR

Kapilarna vlaga

Kapilarna vlaga javlja se u građevinama bez hidroizolacije te zbog dotrajalosti ili nestručne ugradnje. Hidroizolacija zidova izvana i hidroizolacija zidova iznutra čuva zidove od vlage.

Vlaga u zidovima nastaje tako da se voda kreće prema porama materijala (cigla, žbuka, kamen…) te ukoliko je kapilarna sila veća od sile teže, dolazi do oštećenja koja se pojavljuju iznad mjesta ulaska vode. Kapilarna vlaga karakteristična je za starije građevine koje su nastale u vrijeme kada graditelji nisu bili upoznati s vodonepropusnim materijalima.
Kapilarna vlaga – uzroci nastanka

Voda u zidu može se naći zbog različitih razloga, a naznake tih oštećenja su: pojava štetnih soli, otpadanje žbuke sa zidova, neugodan miris vlage i nastajanje po zdravlje štetnih gljivica plijesni te izrazito hladne površine.

Unatoč tome što je kapilarna vlaga više karakteristična za starije građevine, u današnje vrijeme se sve češće susrećemo i s građevinama novije dobi koje imaju isti problem. Kod njih su uzročnici kapilarne vlage malo drugačiji, a oni mogu biti: poplave, puknuća cijevi unutar zida, slijevanje vode kroz terasu, kod bočnih prodora vode ili općenito bilo kakve prisutnosti u zidovima.
Sanacija kapilarne vlage u zidu – injektiranje

Injektiranjem se ispunjavaju i zatvaraju pukotine u zidovima, fasadama ili betonskim pločama kako bi se spriječilo daljnje prodiranje kapilarne vlage. U patentiranom postupku sanacije kapilarne vlage u zidu se injektiranjem u zid unosi trajnoelastična i ne truleća umjetna smola koja onemogućuje kapilarno penjanje vlage po zidovima.
Sušenje zidova – očuvanje zdravlja

Treba imati na umu da objekti oštećeni kapilarnom vlagom donose i određeni zdravstveni rizik – ponajprije pad imuniteta, a zatim i razvoj alergijskih i imunoloških problema, pojavu astme i drugih bolesti. Sušenje zidova i isušivanje vlage razuličitim isušivačima ne rješava probleme s kapilarnom vlagom. Jedino rješenje je injektiranje zidova i hidroizolacija s unutarnje strane.

Vršimo kompletnu sanaciju oštećenih površina, pripremu istih te zaustavljanje kapilarne vlage kako vaše zdravlje ne bi bilo ugroženo.

Pojava kapilarne vlage karakteristična je za starije objekte građene u vrijeme kada graditelji nisu znali nisu znali za vodonepropusne materijale. Međutim, vlaga se može pojaviti i u novijim objektima u kojima je kod gradnje izvedena hidroizolacija. Građevinski materijali poput cigle, kamena, morta i betona su porozni i kroz njihove pore vlaga prodire od tla prema površini. Najbolji način sprječavanja prodiranja vlage jest postupak injektiranja.